واقعیت افزوده در بازی ها


واقعیت افزوده تکنیک جدید و کاربردی ، جهت اضافه شدن عناصری به واقعیت پیرامون انسان میباشد در واقع تبدیل کردن اشیاء ، عکسها و … به عناصر زنده توسط تکنیک های صوتی ، تصویری کامپیوتری میباشد

آینده واقعیت افزوده در زندگی روزمره – در آینده نه چندان دور معرفی مکان ها ، افراد و اشیاء محیط اطراف انسان با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده خواهد بود

کاربرد واقعیت افزوده در صنعت پوشاک – واقعیت افزوده میتواند جای اتاق پرو و تست لباس را بگیرد و مشتریان بدون نیاز به تعویض لباس به راحتی پوشاک مورد نظر خود را روی بدنشان ست کنند

واقعیت افزوده در دکوراسیون -برای انتخاب اشیاء در دکوراسیون میتوان از واقعیت افزوده برای هارمونی بیشتر ، عدم آزمون و خطا در چینش وسایل استفاده کرد

واقعیت افزوده در تجارت – واقعیت افزوده شرکت پپسی برای تبلیغ محصولات کمپانی