جدیدترین آموزش های ساخت بازی

موتور های ساخت بازی

موتور بازی سازی چیست ؟ به نرم افزاری که امکانات ساخت یک بازی  اعم از تولید مراحل ، محیط گرافیک ، ساخت یا اضافه کردن کاراکتر و برنامه  نویسی بخش های مختلف را به کاربران میدهد موتور بازی سازی گفته میشود