جدیدترین آموزش ها

چهار موردی که دفاتر Google را بسیار گوگل می کند

گوگل فضایی برای ذهن ، قلب و روحیه قدرتمند

radio button سفارشی در اندروید

در این مقاله نحوه ساخت رادیو باتن و سفارشی کردن شکل آن آموزش داده شده است.

حذف تاریخچه گوگل

کاربران آیفون و اندروید می توانند تاریخچه جستجو گوگل خود را حذف کنند.

آموزش کار با دوربین در برنامه نویسی اندروید – قسمت 2

در این مقاله آموزش کار با دوربین در برنامه نویسی اندروید انجام میشود.

امنیت گوگل

اپلیکیشن گوگل با تعداد نصب پنج میلیاردی آسیب پذیری امنیتی دارد ...

۱۰ زبان برنامه نویسی برتر در سال 2021 – بخش دوم

به ترتیب در این پست و پست بعدی 10 زبان برنامه نویسی برتر برای یادگیری در سال 2021 را معرفی خواهم کرد.

۱۰ زبان برنامه نویسی برتر در سال 2021 – بخش اول

به ترتیب در این پست و پست بعدی 10 زبان برنامه نویسی برتر برای یادگیری در سال 2021 را معرفی خواهم کرد.