افزایش نصب اپلیکیشن

افزایش نصب اپلیکیشن

افزایش نصب اپلیکیشن

برای نصب بیشتر اپلیکیشن غیر از روشهای تبلیغی میتوان از گزینه های معرفی سینه به سینه یا معرفی کاربران به یکدیگر و ارائه امتیاز به معرفی کننده استفاده کرد  ادامه مطلب


کاربرد های واقعیت افزوده

کاربرد های واقعیت افزوده

کاربرد های واقعیت افزوده

 

واقعیت افزوده درواقع تکنیک جدیدی جهت اضافه شدن عناصری به واقعیت پیرامون انسان میباشد در واقع تبدیل کردن اشیاء ، عکسها و … به عناصر زنده توسط تکنیک های صوتی ، تصویری کامپیوتری میباشد ادامه مطلب


واقعیت مجازی

واقعیت مجازی

واقعیت مجازی چیست ؟

واقعیت مجازی معادل کلمه انگلیسی Virtual Reality و بصورت مخفف VR میباشد به تکنولوژی گفته میشود که امکان شبیه سازی محیط واقعی را توسط عینک های مخصوص به کار میدهد ادامه مطلب